Nová zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné

zdroje energie v rodinných a bytových domech. Žádosti o dotace budou přijímány na základě časově omezených výzev.

NÁZEV ZAČÁTEK KONEC STAV
3. Výzva výstavba bytových domů v ČR (BD3) 09.01.2017 10:00:00 31.12.2021 12:00:00 Aktivní
2. Výzva rekonstrukce bytových domů v Praze (BD2) 15.03.2016 10:00:00 31.12.2021 12:00:00 Aktivní
3. Výzva rodinné domy (RD3) 22.10.2015 10:00:00 31.12.2021 10:00:00 Aktivní
2. Výzva pro rodinné domy (RD2) 15.05.2015 10:00:00 31.10.2015 12:00:00 Ukončena
1. Výzva pro bytové domy (BD1) 15.05.2015 10:00:00 31.10.2015 12:00:00 Ukončena
Upozornění: Pokud máte zájem podat žádost o dotaci, musíte se zaregistrovat, a to i v případě, že jste se již registrovali dříve než 15. října 2018. Žádosti podané do 15. října 2018 naleznete na adrese https://nzu-zadosti2015.sfzp.cz.